SPRØJTEHUSET

 
 

Vedtægter

Laugbestyrelsen

Arbejdsgrupper

Nyhedsbreve

Landsbystævne referater

Kontingent

Mail til os

 

 


se flere billeder her

Herunder er beskrivelsen fra døren til sprøjtehuset gengivet.

ET KORT RESUME OVER ØRSTED SPRØJTE OG SPRØJTEHUS.

Brandlovgivningen af 1868 og 1873 påbyder oprettelse af brandværn i Kjøbstæder og Landkommuner.
Det er sandsynligt at Ørsted By har oprettet brandværn omkring dette tidspunkt.
Ifølge Søren Lauersen fra Dansk Brandværnshistoriske museum i Præstø, som har været hjemme hos sig og se på Sprøjten under istandgørelsen, vil datere den til at være bygget omkring år 1870.
Der er mange i byen, der kan fortælle, at Sprøjten sidst har været i brug ved en brand på Risbyholm i 1937.
Sprøjten har 2 cylindre (med læderstempler) og betjenes af 4 mand 2 i hver ende af Sprøjten til at pumpe.
Foruden pumpekaret er der et ekstra kar, som det var meningen at mænd, kvinder og børn skulle holde fyldt (med læderspande) dette kar var tilsluttet med en slange til pumpekaret.
I Ørsted findes der dog ikke flere læderspande, men der er bevaret 2 læderslanger a ca. 8 meter.
Den ene slange er syet sammen, den anden samlet med kobbernitter. Slangerne er i deres nuværende tilstand ubrugelige.
Fra Københavns Brandvæsen har jeg fået 2 slanger (gummierede) á 15 m. samt et strålerør.               Tak til København

Dette var lidt af det historiske jeg har fået opsnuset. Tilbage til det der er foregået i de sidste par år.
Der er blandt Ørsted og omegns beboere talt meget om, at vi ikke kunne være bekendt med at lade Sprøjte og Sprøjtehus forfalde.
Det har trods alt kulturhistorisk værdi, som vi alle må være med til at værne om, så godt vi nu kan.
Alt det blev så til denne arbejdsgruppe.

Istandsættelse af Sprøjten
Arnold Nielsen               Hestehavevej

opmuring af Sprøjtehus
Jørgen Nielsen                Ørsted

Ny tagkonstruktion
Børge Martens                Ørsted

Allestedsnærværende
Hans Thøgersen              Holmevejen  -  Erik Schnack Nielsen            Ørsted

Lindring af tørre halse
Povl Larsen

Materialer
Bevilliget af Ramsø Kommune

Da dette arbejde nu er afsluttet vil der lørdag d. 11/10 86 kl. 11 blive afholdt en lille uformel sammenkomst ved Sprøjtehuset i Ørsted. sprøjten vil blive demonstreret og sat på plads i Sprøjtehuset.

Vi håber Borgmester Henry Berg Olsen vil komme tilstede, endvidere har vi kontaktet Roskilde T.V. samt at pressen naturligvis bliver orienteret. Der arbejdes på at vi kan servere en lille forfriskning bagefter.

Alle er hjerteligt velkomne

Arbejdsgruppen
A.N.